کتابخانه دیجیتال

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

  • 1402/11/17 - 10:42
  • - تعداد بازدید: 52
  • - تعداد بازدیدکننده: 49
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /ZbS
مدرسه زمستانه

مدرسه زمستانه پژوهشی

کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم مدرسه زمستانه پژوهشی برگزار می کند.

  • گروه خبری : اطلاعیه,اخبارمعاونت,رویداد
  • کد خبر : 1607
مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت

تصاویر

مدرسه زمستانه پژوهشی