کتابخانه دیجیتال

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

در تلاشیم با ارائه منابع الکترونیکی متنوع و به روز، بهینه سازی فرایندهای جستجو و دسترسی به منابع، ارائه خدمات متنوع و موثر به کاربران، توسعه سامانه های مدیریت محتوا برای بهبود عملکرد کتابخانه ها و ارائه امکانات جدید به کاربران فراهم نماییم.