کتابخانه دیجیتال

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

کلیه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه که دارای شناسه کاربری و رمز عبور اینترنت در دانشگاه هستند می توانند با استفاده از نرم افزار وی پی ان (VPN) از خارج دانشگاه به منابع اطلاعاتی دسترسی داشته باشند.

 

لازم به ذکر است برای استفاده از VPN از خارج دانشگاه لازم است کاربران به شبکه اینترنت متصل باشند، سپس فایل VPNJahrom را که از قبل دانلود نموده اند باز کرده و User Name و Password خود را وارد نموده و کانکت شده و از منابع استفاده نمایند.