کتابخانه دیجیتال

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

  در راستای تعالی کتابخانه و دستیابی به ماموریت ها و خط مشی کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی جهرم اهداف و خدمات زیر برای این کتابخانه تعریف شده است :

 

   ۱- فراهم آوری مجموعه ای جامع از منابع دیجیتال و ایجاد راهکارهای به روز و منطبق با پیشرفت های الکترونیکی در فضای وب

 

   فراهم آوری منابع دیجیتال منطبق با سیاست های کلان مدیریت توسعه و منابع فیزیکی
 
   اعتلای اهداف سلامت
  
   رعایت اصول اخلاقی و حفظ مالکیت معنوی ناشران طبق اصول اخلاق نشر
 
   شناسایی منابع دسترسی باز و معرفی و دسترس پذیری آنها برای کاربران کتابخانه
 
   بروز رسانی مستمر شیوه های دسترسی به منابع دیجیتال در سطوح بیمارستانی دانشکده ای و مراکز تحقیقاتی
 
   گسترش فیزیکی جهت دسترسی تمامی کاربران کتابخانه به منابع دیجیتال
 
   دسترس قرار دادن منابع دیجیتال به منظور کاربران غیردانشگاهی در محیط فیزیکی کتابخانه جهت ارتقای اهداف سلامت
 

   ۲- فرهنگ سازی و آموزش مستمر استفاده از منابع دیجیتال در دانشگاه

 

    معرفی و آموزش نحوه ی استفاده از بانک های اطلاعاتی
 
    بروز رسانی اطلاعات کتابداران و بکارگیری کتابداران خبره جهت آموزش به کاربران
 

    اطلاع رسانی و تبلیغ به منظور گسترش میزان استفاده از این منابع

 

  ۳- تعامل و پایش مستمر با سایر حوزه های مرتبط جهت سهولت و تامین فناوری های به روز برای کاربران کتابخانه

 

   *تجهیز زیر ساخت های کتابخانه ی دیجیتال

 

   *فراهم کردن امکان دسترسی خارج از شبکه برای کاربران کتابخانه

 

  ۴- یافتن منابع مالی جدید و تغییر مسیر منابع موجود به سمت اولویت های راهبردی کتابخانه

 

   *جذب بودجه های خارجی از طریق همکاری بانهادهای خارج از سازمان

 

   *پایه گذاری خدمات و محصولات جدید

 

  ۵- افزایش دسترسی به منابع دسترسی باز

 

   حمایت از مدل های جدید انتشار و دسترسی باز به منابع
 
   معرفی منابع دسترسی باز به کاربران کتابخانه
 
   آموزش نحوه ی استفاده از منابع دسترسی باز برای استفاده هر چه بیشتر از آن