کتابخانه دیجیتال

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

پست الکترونیک: Diglib@jums.ac.ir

تلفن:  ۵۴۳۴۰۴۰۵ - ۰۷۱
 
داخلی:۲۲۳
 
آدرس: جهرم ،بلوار استاد مطهری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، سایت پردیس، طبقه اول، کتابخانه مرکزی
ساعت کاری: ۲۲-۷:۳۰